Εισαγωγή δημογραφικών στοιχείων

Προσοχή πρέπει να είστε logged in για να εισάγετε ή να αναζητήσετε δεδομένα ασθενούς.Κάντε πρώτα log in και έπειτα προσπαθήστε ξανά.